PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Proiecte de hotărâri 2017

Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.62/2017 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Uliești, respectiv Consiliul Local Uliești + ANEXA. Primar Costache Iulian Petrișor

16.

Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Uliești, prin Consiliul Local Uliești, cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării documentației "Actualizare plan urbanistic general" comuna Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018 + ANEXA. Primar Costache Iulian Petrișor

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea pășunatului și exploatarea pășunilor proprietatea comunei Uliești". Primar Costache Iulian Petrișor

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomencatorului stradal al Comunei Uliești județul Dâmbovița. Primar Costache Iulian Petrișor

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor din registrul agricol + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

11.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Chirca Paul din partea Partidului Național Liberal + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

10.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stancu Adrian Cosmin consilier din partea P.N.L. și declararea de vacant a locului de consilier local din partea P.N.L. + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

9.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stancu Adrian Cosmin consilier din partea P.N.L. și declararea de vacant a locului de consilier local din partea P.N.L. + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016. Primar Costache Iulian Petrișor

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență. Primar Costache Iulian Petrișor

6.

ANEXA NR. III la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL PRIMARULUI COMUNEI ULIEȘTI Primar Costache Iulian Petrișor

5.

ANEXA NR. II la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL PRIMARULUI COMUNEI ULIEȘTI Primar Costache Iulian Petrișor

4.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activității în folosul comunității. Primar Costache Iulian Petrișor

3.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciiilor publice subordonate. Primar Costache Iulian Petrișor

2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea materialelor privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Comunale Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 din comuna Uliești pentru anul 2017 Primar Costache Iulian Petrișor