ȘTIRILE PRIMĂRIEI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

VEZI TOATE ȘTIRILE PRIMĂRIEI ULIEȘTI DIN ANUL 2019

VEZI TOATE ȘTIRILE PRIMĂRIEI ULIEȘTI DIN ANUL 2018

10 Octombrie 2018
Furnizarea energiei pe raza satelor Jugureni, Stavropolia va fi întreruptă timp de aproximativ patru ore din cauza unei defecțiunile, deja se lucrează pentru remedierea problemei.
19 Februarie 2018
Agricultorii și crescătorii de animale sunt invitați să depună cererea unică la centrele #APIA în baza unei programări pe care sunt rugați să o respecte pentru bunul mers al producedurilor.

Depuneți Cererea Unică de Plată în perioada 1 Martie – 15 Mai 2018.

Lista cu documentele obligatorii pentru subvenția APIA în 2018:

1. Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
2. Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
3. Documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
4. Documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
5. Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, fermierii trebuie să prezinte documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

”Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: „Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.”

VEZI TOATE ȘTIRILE PRIMĂRIEI ULIEȘTI DIN ANUL 2017