ȘTIRILE PRIMĂRIEI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

VEZI TOATE ȘTIRILE PRIMĂRIEI ULIEȘTI DIN ANUL 2018

19 Februarie 2018
Agricultorii și crescătorii de animale sunt invitați să depună cererea unică la centrele #APIA în baza unei programări pe care sunt rugați să o respecte pentru bunul mers al producedurilor.

Depuneți Cererea Unică de Plată în perioada 1 Martie – 15 Mai 2018.

Lista cu documentele obligatorii pentru subvenția APIA în 2018:

1. Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
2. Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
3. Documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
4. Documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
5. Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, fermierii trebuie să prezinte documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

”Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: „Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.”

VEZI TOATE ȘTIRILE PRIMĂRIEI ULIEȘTI DIN ANUL 2017