Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, protecție civilă, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:
~ Iatan Iulian - presedinte
~ Ionita Ioana - secretar
~ Călinescu Victor - membru

2. Comisia economică, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultura, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:
~ Dincă Mariana - presedinte
~ Neagu Mariana - secretar
~ Purcarus Petrica - membru
~ Neagu Nicolae - membru
~ Radu Marinel - membru

3. Comisia învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, turism și agrement:
~ Pleșa Liliana - presedinte
~ Vintilă Marius - secretar
~ Stan Sandu - membru
~ Ilie Ion - membru
~ Neagu Mihai Daniel - membru