DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2022

DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2021Dispoziția nr.164 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 31.08.2021.
Dispoziția nr.163 privind suspendarea acordarii serviciilor sociale in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti, judetul Dambovita, pentru beneficiarul Radu Stan.
Dispoziția nr.162 privind admiterea in Caminul pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti judetul Dambovita a numitei Anghel Maria domiciliata in sat Croitori, comuna Uliesti.
Dispoziția nr.161 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de investitii, reparatii si igienizari la Caminul pentru persoane varstnice Uliesti.
Dispoziția nr.160 privind suspendarea acordarii serviciilor sociale in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti, judetul Dambovita, pentru beneficiarul Burduf Vasilina.
Dispoziția nr.159 privind incetarea acordarii serviciilor sociale in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti pentru beneficiara Petricioaia Dumitra ca urmare a decesului.
Dispoziția nr.158 privind incadrarea d-lui. Anghel Ionel in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Anghel Niculina.
Dispoziția nr.157 privind admiterea in Caminul pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti judetul Dambovita a numitei Burduf Vasilina domiciliata in sat Croitori, comuna Uliesti.
Dispoziția nr.156 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului/numitei Misescu Ion.
Dispoziția nr.155 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului/numitei Paetas Silvia.
Dispoziția nr.154 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei. Cristea Gabriela Diana domiciliata in satul Ragu com. Uliesti nr. 114 judetul Dambovita.
Dispoziția nr.153 privind incetarea contractului de munca al d-nei. Menyhart Magdolna in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Grigore Gheorghe.
Dispoziția nr.152 privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractului de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale.
Dispoziția nr.151 privind desemnarea d-nei. Iordache Roxana Mihaela, consilier princial in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Uliesti, persoana responsabilă cu urmarirea derularii contractului de finantare nr. 6730/2021, respectiv 5843/2021 in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.
Dispoziția nr.150 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 30.07.2021.
Dispoziția nr.149 privind aprobarea Materialului Informativ pentru Caminul pentru persoane varstnice Uliesti si a Ghidului beneficiarului.
Dispoziția nr.148 privind aprobarea PLANULUI DE IMBUNATATIRE SI ADAPTARE A MEDIULUI AMBIANT si a PLANULUI PROPRIU DE DEZVOLTARE la CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ULIESTI.
Dispoziția nr.147 privind stabilirea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti.
Dispoziția nr.146 privind constituirea Comisiei de monitorizare a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial al primariei.
Dispoziția nr.145 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.144 privind acordarea concediului de odihnă unor asistenti personali ai persoanelor cu handicap.
Dispoziția nr.143 privind stabilirea listei nominale a personalului izolat la locul de munca din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliești implicat in ingrijirea persoanelor in varsta pe perioada starii de urgenta in vederea acordarii stimulentului de risc.
Dispoziția nr.142 privind reorganizarea comisiei de disciplina din cadrul primariei Uliești.
Dispoziția nr.141 privind desemnarea d-lui. Radu Marinel viceprimarul comunei Uliești judetul Dambovita imputernicit permanent in Grupul de lucru pentru verificarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurarea permanent sau sezonier in piete, targuri, pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice.
Dispoziția nr.140 privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Uliești d-nul. Radu Marinel a unor atributii.
Dispoziția nr.139 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul/d-na Niculaita Catalin Florin conform legii 277/2010.

Dispoziția nr.138 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Ghita Constantin conform legii 277/2010.

Dispoziția nr.137 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Descultu dorinel conform legii 277/2010.

Dispoziția nr.136 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Serban Aurelia conform legii 277/2010.

Dispoziția nr.135 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului/numitei Serban Aurelia.

Dispoziția nr.134 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului/numitei Ivan Gheorghe.
Dispoziția nr.133 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitei Ban Vasilina.
Dispoziția nr.132 privind incetarea platii indemnizației acordate in baza Legii 448/2006 numitei Costache Ruxandra Maria pentru copilul Mateescu Alessia Nicoleta.
Dispoziția nr.131 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.130 privind incetarea platii indemnizației acordate in baza Legii 448/2006 numitei Dragnea Ana.
Dispoziția nr.129 privind desemnarea d-nei. David Dorina consilier in cadrul compartimentului resurse umane persoana responsabilă cu monitorizarea si centralizarea situatiilor de pantouflaje.
Dispoziția nr.128 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 22.06.2021.
Dispoziția nr.127 privind desemnarea d-nei. David Dorina consilier in cadrul compartimentului resurse umane persoana responsabilă cu monitorizarea situatiilor de incompatibilitate.
Dispoziția nr.126 privind desemnarea d-nei. Tanase Valy referent superior persoana responsabilă cu prevenirea si monitorizarea situatiilor privind conflictele de interese.
Dispoziția nr.125 privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si al aparatului contractual din cadrul Primariei Comunei Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.124 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform Legii 416/2001.
Dispoziția nr.123 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform Legii 416/2001.
Dispoziția nr.122 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Serafim Valentin conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.121 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Petcu Marian conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.120 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Paun Marian conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.119 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Flamanzeanu Loredana conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.118 privind aprobarea Procedurilor Operationale la nivelul UAT - Comuna Uliesti judetul Dambovita + Anexa.
Dispoziția nr.117 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitului Usurelu Elena.
Dispoziția nr.116 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitului Cristache Aurelian.
Dispoziția nr.115 privind acordarea concediului de odihnă unor asistenti personali ai persoanelor cu handicap.
Dispoziția nr.114 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 28.05.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 28.05.2021.
Dispoziția nr.113 privind trecerea la gradatia 5 de vechime a d-lui Duna Nicolae agent de securitate - paza la Caminul pentru persoane varstnice Uliesti.
Dispoziția nr.112 privind acordarea concediului de odihnă a doamnelor Maxim Daniela si Iancu Virginica asistenti personali ai persoanelor cu handicap.
Dispoziția nr.111 privind organizarea si desfasurarea pregatirii pe linia situatiilor de urgenta in anul 2021 + Anexe.
Dispoziția nr.110 privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestațiilor la licitatie privind inchirierea in anul 2021, prin licitatie publica a suprafetei de 66,62 ha pajisti proprietatea publica a U.A.T. Comuna Uliesti.
Dispoziția nr.109 privind reglementarea fumatului + Anexa.
Dispoziția nr.108 privind reglementarea activitatilor care se desfasoara cu foc deschis + Anexa.
Dispoziția nr.108 privind reglementarea activitatilor care se desfasoara cu foc deschis + Anexa.
Dispoziția nr.107 privind instruirea salariaților in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor + Anexa.
Dispoziția nr.106 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform legii 416/2001.
Dispoziția nr.105 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform legii 416/2001.
Dispoziția nr.104 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul/d-na Cercel Gheorghe conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.103 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul/d-na Serafim Valentin conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.102 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Radoi Camelia conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.101 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Ivascu Ionel conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.100 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Gheorghe Ion conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.99 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Musa Valeria Valentina conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.98 privind desemnarea cadrului tehnic P.S.I. + Anexa.
Dispoziția nr.97 privind modul de organizare si responsabilitatile privind apararea impotriva incendiilor + Anexa.
Dispoziția nr.96 privind acordarea indemnizației conform Legii 448/2006 numitei Costache Ruxandra Maria pentru copilul cu handicap grav Mateescu Alessia Nicoleta.
Dispoziția nr.95 privind incetarea platiia indemnizației acordate in baza Legii 448/2006 numitei Costache Dorina pentru copilul Mateescu Alessia Nicoleta.
Dispoziția nr.93 privind acordarea indemnizației conform Legii 448/2006 numitei Tanase Vasilica Daniela.
Dispoziția nr.92 privind acordarea indemnizației conform Legii 448/2006 numitei Anghel Niculina.
Dispoziția nr.91 privind acordarea indemnizației conform Legii 448/2006 numitei Mihai Ioana.
Dispoziția nr.94 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 26.04.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 26.04.2021.
Dispoziția nr.90 privind incetarea acordarii serviciilor sociale in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Stavropolia comuna Uliesti judetul Dambovita pentru beneficiarul NUTA VASILE.
Dispoziția nr.89 privind acordarea indemnizației conform Legii nr. 448/2006 numitului Niculae Ion.
Dispoziția nr.88 privind incetarea platii indemnizației acordate in baza Legii nr. 448/2006 numitului Niculae Adriana pentru copilul Niculae Andrei Damian.
Dispoziția nr.87 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea secretariatului general al comunei Uliesti.
Dispoziția nr.86 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea a familiei reprezentata de d-nul/d-na Constantin Daniel conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.85 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea a familiei reprezentata de d-nul/d-na Dragomir Marius conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.84 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea a familiei reprezentata de d-nul/d-na Mihai George conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.83 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Anun Laurentiu conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.82 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Cirstea Mihai conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.81 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Maruntu Liviu conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.80 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Balocea Florin conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.79 privind modificarea alocatiei complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de d-nul/d-na Mihai Iulian conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.78 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Horn Oița conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.77 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Dumitru Ionel conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.76 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Stan Nicusor conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.75 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de d-nul/d-na Oprea Mihai conform Legii 277/2010.
Dispoziția nr.74 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului/numitei Marin Dumitru.
Dispoziția nr.73 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei. Gheorghe Lucica domiciliata in comuna Uliesti satul Ragu judetul Dambovita.
Dispoziția nr.72 privind promovarea in grad profesional a d-nei Negre Mariana asistent medical in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.71 privind promovarea in grad profesional a d-nei Marin Valentina asistent medical in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.70 privind modificarea Dispozitiei primarului comunei Uliesti inregistrata sub nr.27/01.02.2021 privind stabilirea indemnizației persoanelor cu handicap pentru anul 2021.
Dispoziția nr.69 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Extindere, Reabilitare si Modernizare Gradinita Uliesti in comuna Uliesti judetul Dambovita".
Dispoziția nr.68 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Extindere, Reabilitare si Modernizare Dispensar in sat Uliesti comuna Uliesti judetul Dambovita".
Dispoziția nr.67 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Extindere, Reabilitare si Modernizare Scoala Hanu lui Pala in sat Hanu lui Pala comuna Uliesti judetul Dambovita".
Dispoziția nr.66 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Extindere, Reabilitare si Modernizare Gradinita Jugureni, in sat Jugureni comuna Uliesti judetul Dambovita".
Dispoziția nr.65 privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor, a lucrarilor si a serviciilor achizitionate la nivelul UAT Comuna Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.64 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 30.03.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.03.2021 + Proiectul de hotarare + Anexe.
Dispoziția nr.60 privind trecerea la gradatia 1 de vechime a d-nei. Ciubuc Elena Alexandra consilier asistent in cadrul Serviciului financiar contabilitate.
Dispoziția nr.59 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitei Badea Andrei Cristian.
Dispoziția nr.58 privind incetarea platii indemnizației acordate in baza Legii 448/2006 numitului Badea Ion.
Dispoziția nr.57 privind incetarea platii indemnizației acordate in baza Legii 448/2006 numitului Enache Ion.
Dispoziția nr.56 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitei Stefan Maria.
Dispoziția nr.55 privind acordarea indemnizației cf. Legii 448/2006 numitei Badea Niculina.
Dispoziția nr.54 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui. Costache Ion domiciliat in satul Croitori com. Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.53 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional princial al personalului contractual medical din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti, judetul Dambovita, constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestațiilor.
Dispoziția nr.52 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform Legii 416/2001.
Dispoziția nr.51 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Preda Gabriel conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.50 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Paitas Daniela conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.49 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Dragnea Gheorghe conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.48 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Ghita Ilie conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.47 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Costache Constantin conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.46 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Chiser Marian conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.45 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei reprezentata de dl/dna. Dumitru Ionut conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.44 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului / numitei Anghelache Viorel.
Dispoziția nr.43 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului / numitei Paitas Daniela.
Dispoziția nr.42 privind mentinerea d-nei. Vilcu Marina in functia publica de executie de consilier superior, pentru o perioada de un an, peste varsta standard de pensionare.
Dispoziția nr.41 privind stabilirea numarului lunar de ore de actiuni sau lucrari de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social de la nivelul comunei Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.40 privind completarea fisei postului d-lui. Leca Alfred Viorel sef formație muncitori in cadrul primariei comunei Uliesti.
Dispoziția nr.39 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitie "Modernizare DC 77 G, in comuna Uliesti, judetul Dambovita".
Dispoziția nr.38 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 25.02.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 25.02.2021 + Proiectul de hotarare + Anexe.
Dispoziția nr.37 privind aprobarea Procedurii privind gestionarea cazurilor de deces la persoanele suspecte / confirmate pozitiv SARS - COV - 2 la Caminul pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti judetul Dambovita.
Dispoziția nr.36 privind incetarea suspendării raportului de serviciu a d-nei. Ciubuc Elena Alexandra si reluarea activității de consilier asistent in cadrul serviciului financiar contabilitate.
Dispoziția nr.35 privind admiterea in Caminul pentru persoane varstnice Uliesti, comuna Uliesti judetul Dambovita a numitului Radu Lucian domiciliat in comuna Selaru, sat Glogoveanu Judetul Dambovita.
Dispoziția nr.33 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de dl. / dna. Maziu Dan Claudiu, conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.32 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform Legii 416/2001.
Dispoziția nr.31 privind stabilirea dreptului de ajutor social acordat conform Legii 416/2001.
Dispoziția nr.30 privind incetarea ajutorului social acordat conform Legii 416/2001 numitului / numitei Oprea Stefan.
Dispoziția nr.29 privind modificarea alocatiei complementare / de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de dl. / dna. Lucan Gabriel, conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.28 privind modificarea alocatiei complementare / de sustinere pentru familia monoparentala reprezentata de dl. / dna. Stan Gabriel, conform legii 277/2010.
Dispoziția nr.27 privind stabilirea indemnizației persoanelor handicap pentru anul 2021.
Dispoziția nr.26 privind convocarea Consiliului Local Uliesti, judet Dambovita in sedinta extraordinara in data de 02.02.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a consiliului local din data de 02.02.2021.
Dispoziția nr.25 privind desemnarea d-lui Iancu Vasile Silviu consilier asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala in vederea asistarii d-lui Chivu Iulian pentru a incheia un act de intretinere.
Dispoziția nr.24 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 28.01.2021 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 28.01.2021.
Dispoziția nr.20 privind incadrarea d-lui LECA ALFRED VIOREL pe postul de sef formație muncitori in cadrul primariei comunei Uliesti.
Dispoziția nr.19 privind incetarea acordarii serviciilor sociale in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Uliesti pentru beneficiara Florea Ioana ca urmare a decesului.
Dispoziția nr.18 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investire "Asfaltare drumuri de interes local comuna Uliesti, judetul Dambovita".
Dispoziția nr.14 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta extraordinară in data de 08.01.2021.
DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2020

DISPOZIŢIA NR.302 privind convocarea Consiliului Local Uliesti in sedinta ordinara in data de 28.12.2020 + Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din data de 28.12.2020.
DISPOZIŢIA NR.173 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pe teritoriul comunei Uliesti judetul Dambovita pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale locale din 27 Septembrie 2020
DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2019

DISPOZIŢIA NR. 93 privind convocarea Consiliului Local Uliești in sedinta ordinară in data de 22.03.2019


DISPOZIŢIA NR. 18 privind majorarea salariului d-nei Serban Ionela-Georgiana


DISPOZIŢIA NR. 17 privind majorarea salariului d-nei Preda Maria


DISPOZIŢIA NR. 16 privind majorarea salariului d-nei Duna Nicolae


DISPOZIŢIA NR. 15 privind majorarea salariului d-nei Neagu Gabriel


DISPOZIŢIA NR. 14 privind majorarea salariului d-nei Nastase Alin


DISPOZIŢIA NR. 13 privind majorarea salariului d-nei Ene Vasile


DISPOZIŢIA NR. 12 privind majorarea salariului d-nei Cazacu Creola-Georgeta


DISPOZIŢIA NR. 11 privind majorarea salariului d-nei Mihai Ionela-Angela


DISPOZIŢIA NR. 10 privind majorarea salariului d-nei Ghita Georgeta


DISPOZIŢIA NR. 9 privind majorarea salariului d-nei Ion Georgeta


DISPOZIŢIA NR. 8 privind majorarea salariului d-nei Duna Marinela


DISPOZIŢIA NR. 7 privind majorarea salariului d-nei Radu Daniela


DISPOZIŢIA NR. 6 privind majorarea salariului d-nei Chita Camelia.


DISPOZIŢIA NR. 5 privind majorarea salariului d-nei Marin Valentina.


DISPOZIŢIA NR. 4 privind majorarea salariului d-nei Negre Mariana.


DISPOZIŢIA NR. 3 privind aprobarea programării concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul primariei Uliesti si salariaților Caminului de Bătrâni Stavropolia in anul 2019 + Anexe.


DISPOZIŢIA NR. 2 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica ce are ca obiect: "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Uliesti judetul Dambovita".


DISPOZIŢIA NR. 1 privind convocarea Consiliul Local Uliești în ședința ordinară în data de 09.01.2019.
DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2018

DISPOZIŢIA NR. 237 privind convocarea Consiliul Local Uliești în ședința ordinară în data de 19.09.2018.


DISPOZIŢIA NR. 113 privind convocarea Consiliul Local Uliești în ședința ordinară în data de 29.03.2018.


DISPOZIŢIA NR. 110 privind convocarea Consiliul Local Uliești în ședința extraordinară în data de 12.03.2018.


DISPOZIŢIA NR. 109 privind modificarea dispoziției primarului nr. 94/ 25.04.2017 privind constituirea comisiei de recepție a "Lucrărilor de reparații drumuri comunale și de exploatare agricolă din comuna Uliești".


DISPOZIŢIA NR. 81 privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioară a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Uliești județul Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 80 privind desemnarea d-lui ing. ADAM NICOLAE, consilier superior în cadrul compartimentului agricol, pentru a face parte din grupul de lucru în vederea elaborării planului de amenajare pastorală a U.A.T. Comuna Uliești, jud. Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 79 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința extraordinară în data de 26.02.2018.


DISPOZIŢIA NR. 73 privind organizarea și desfășurarea pregătirii pe linia situațiilor de urgență în anul 2018 + Anexă.


DISPOZIŢIA NR. 72 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de șef serviciu financiar contabilitate din cadrul primăriei Uliești de către d-na Vilcu Marina.


DISPOZIŢIA NR. 71 privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei State Mădălina consilier asistent în cadrul compartimentului achiziții publice.


DISPOZIŢIA NR. 70 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 15.02.2018.


DISPOZIŢIA NR. 8 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 31.01.2018.


DISPOZIŢIA NR. 4 privind aprobarea programării concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul primăriei Uliești și salariaților Căminului de Bătrâni Stavropolia în anul 2018 + Tabel.


DISPOZIŢIA NR. 3 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Stan Maria domiciliată în comuna Uliești sat Mănăstioara jud. Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 2 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Nazare Rodica domiciliată în comuna Uliești sat Croitori jud. Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 1 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința extraordinară în data de 05.01.2018.
DISPOZIŢIILE primarului pe anul 2017

DISPOZIŢIA NR. 474 privind stabilirea măsurilor în vederea prevenirii apariției gripei aviare pe teritoriul comuna Uliești.


DISPOZIŢIE privind aprobarea Codului Epic al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 293 privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor, Serviciilor și a lucrărilor din cadrul Căminului de Bătrâni Stavropolia, comuna Uliești, județul Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 292 privind constituirea comisiei de inventariere generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2017.


DISPOZIŢIA NR. 291 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Uliești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 290 privind încadrarea d-nei Mihai Ionela Angela ca bucătar la Căminul pentru persoane vârstnice Stavropolia comuna Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 289 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 29.09.2017.


DISPOZIŢIA NR. 288 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Voinea Petruța domiciliată în comuna Uliești sat Ragu jud. Dâmbovița.


DISPOZIŢIA NR. 286 privind reîncadrarea d-nei Chita Camelia în funcția de Infirmieră în cadrul Căminului de bătrâni Stavropolia și stabilirea drepturilor salariale, gradația 5.


DISPOZIŢIA NR. 285 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința extraordinară în data de 15.09.2017.


DISPOZIŢIA NR. 284 privind delegarea atribuțiilor de administrator la Căminul pentru persoane vârstnice Stavropolia d-lui Stancu Adrian Cosmin referent principal în cadrul Serviciului financiar contabilitate din cadrul primăriei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 248 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 31.08.2017.


DISPOZIŢIA NR. 247 privind încadrarea d-lui GHEORGHE ALEXANDRU în funcția de Șef formație muncitori în cadrul Primăriei Uliești și stabilirea drepturilor salariale.


DISPOZIŢIA NR. 246 privind abrogarea Dispoziției primarului nr.38/16.02.2017 privind delegarea d-lui Trandafirescu Dănuț, consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului, să îndeplinească atribuțiile de persoana responsabilă cu achizițiile publice pe perioada suspendării raportului de serviciu al d-nei Stan Mădălina consilier asistent în cadrul compartimentului achiziții publice.


DISPOZIŢIA NR. 245 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei STATE (STAN) MĂDĂLINA și reluarea activității în cadrul compartimentului achiziții publice.


DISPOZIŢIA NR. 244 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor Bibliotecii Comunale Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 243 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale la nivel U.A.T. Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 242 privind constituirea Comandamentului antiepizootic local pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 241 privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere de către d-na VILCU MARINA.


DISPOZIŢIA NR. 109 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 31 Mai 2017.


DISPOZIŢIA NR. 105 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două posturi vacante, un post șofer și un post șef formație muncitori în cadrul primăriei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 104 privind acordarea sumei de 290 lei "ajutor pentru încălzirea locuinței, d-lui Uta Florin beneficiar de ajutor social".


DISPOZIŢIA NR. 103 privind constituirea comisiei pentru constatarea și evaluarea efectelor inundațiilor produse pe raza administrativ-teritorială a comunei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 95 privind încadrarea d-nei Ion Georgeta înfirmieră la Căminul de Bătrâni Stavropolia.


DISPOZIŢIA NR. 94 privind constituirea comisiei de recepție a "Lucrărilor de reparații drumuri comunale și de exploatare agricolă din comuna Uliești".


DISPOZIŢIA NR. 93 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 28.04.2017


DISPOZIŢIA NR. 91 privind numirea d-lui Iancu Vasile Silviu, referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoana responsabilă de protecția mediului.


DISPOZIŢIA NR. 75 privind numirea administratorului și utilizatorilor care vor accesa resursele Sistemului Informatic PATRIMVEN pentru a desfășura, în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală activitățile prevăzute în Protocolul de schimb de informații încheiat între ANAF și autoritățile publice locale


DISPOZIŢIA NR. 74 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința "de indata" în data de 17.03.2017.


DISPOZIŢIA NR. 73 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării de "Modernizare Străzi în sat Croitori, Comuna Uliești, județul Dâmbovița".


DISPOZIŢIA NR. 72 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința "de indata" în data de 06.03.2017


DISPOZIŢIA NR. 44 privind stabilirea indemnizației persoanelor cu handicap


DISPOZIŢIA NR. 43 privind organizarea și desfășurarea pregătirii pe linia situațiilor de urgență în anul 2017.


DISPOZIŢIA NR. 42 privind desemnarea d-nei David Eugenia Dorina, consilier principal, persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.


DISPOZIŢIA NR. 42 privind aprobarea programării concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul primăriei Uliești și salariaților Căminului de Bătrâni Stavropolia.


DISPOZIŢIA NR. 40 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 28.02.2017


DISPOZIŢIA NR. 39 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 38 privind delegarea d-lui Trandafirescu Dănuț, consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului, să îndeplinească atribuțiile de persoană responsabilă de achiziții publice pe perioada suspendării raportului de serviciu al d-nei Stan Mădălina consilier asistent în cadrul compartimentului achiziții publice.


DISPOZIŢIA NR. 37 privind suspendarea raportului de serviciu d-nei Stan Mădălina consilier asistent în cadrul compartimentului achiziții publice.


DISPOZIŢIA NR. 36 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contactului de închiriere a spațiului în suprafața de 7,70 mp situat lângă Căminul Cultural din comuna Uliești.


DISPOZIŢIA NR. 2 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința extraordinară în data de 25.01.2017


DISPOZIŢIA NR. 1 privind convocarea Consiliului Local Uliești în ședința ordinară în data de 09.01.2017