PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Proiecte de hotărâri 2022
Proiecte de hotărâri 2021
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

11034.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Uliesti in anul 2022.
Primar Costache Iulian Petrișor

10913.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea retelei scolare in comuna Uliesti judetul Dambovita pentru anul scolar 2022 - 2023.
Primar Costache Iulian Petrișor

10899.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei UAT Comuna Uliesti datorata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita" pentru anul 2022.
Primar Costache Iulian Petrișor

10895.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022.
Primar Costache Iulian Petrișor

5690.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021.
Primar Costache Iulian Petrișor

5659.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Uliesti judetul Dambovita.
Primar Costache Iulian Petrișor

4431.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achizitonarii unui autoturism nou in patrimoniul comunei Uliesti pentru deservirea primariei Uliesti.
Primar Costache Iulian Petrișor

4428.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al UAT comuna Uliesti.
Primar Costache Iulian Petrișor

4426.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020.
Primar Costache Iulian Petrișor

4424.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pentru trimestrul I al anului 2021 + Referat de aprobare al Proiectului de Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pentru trimestrul I anului 2021.
Primar Costache Iulian Petrișor

4394.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Uliesti pe anul 2021.
Primar Costache Iulian Petrișor

2667.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al Comunei Uliesti pentru anul 2021.
Primar Costache Iulian Petrișor

234 - 304.

NR. 1867 din 22.03.2021
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei ULIESTI in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Uliesti.

NR. 1864 din 22.03.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social cu cazare CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ULIESTI si a organigramei + REGULAMENTUL de organizare si functionare al serviciului social cu cazare pentru CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ULIESTI
Primar Costache Iulian Petrișor

234 - 304.

NR. 304 din 19.01.2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea numarului maxim de indemnizații acordate persoanelor cu handicap si a numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Uliești pentru anul 2021

NR. 302 din 19.01.2021
Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Leca Alfred Viorel din partea Partidului National Liberal si declararea ca vacant a locului de consilier local din partea Partidului National Liberal

NR. 300 din 19.01.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 din comuna Uliesti pentru anul 2021

NR. 297 din 19.01.2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor si a locurilor in care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități in folosul comunității

NR. 242 din 14.01.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/28.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Uliesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Uliesti

NR. 237 din 14.01.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei comunei Uliesti la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA" pe anul 2021

NR. 234 din 14.01.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021

Primar Costache Iulian Petrișor
Proiecte de hotărâri 2017
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.62/2017 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Uliești, respectiv Consiliul Local Uliești + ANEXA. Primar Costache Iulian Petrișor

16.

Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Uliești, prin Consiliul Local Uliești, cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării documentației "Actualizare plan urbanistic general" comuna Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018 + ANEXA. Primar Costache Iulian Petrișor

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea pășunatului și exploatarea pășunilor proprietatea comunei Uliești". Primar Costache Iulian Petrișor

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomencatorului stradal al Comunei Uliești județul Dâmbovița. Primar Costache Iulian Petrișor

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor din registrul agricol + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

11.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Chirca Paul din partea Partidului Național Liberal + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

10.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stancu Adrian Cosmin consilier din partea P.N.L. și declararea de vacant a locului de consilier local din partea P.N.L. + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

9.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stancu Adrian Cosmin consilier din partea P.N.L. și declararea de vacant a locului de consilier local din partea P.N.L. + Expunere de motive + declarație CĂTRE Consiliul Local Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016. Primar Costache Iulian Petrișor

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență. Primar Costache Iulian Petrișor

6.

ANEXA NR. III la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL PRIMARULUI COMUNEI ULIEȘTI Primar Costache Iulian Petrișor

5.

ANEXA NR. II la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL PRIMARULUI COMUNEI ULIEȘTI Primar Costache Iulian Petrișor

4.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activității în folosul comunității. Primar Costache Iulian Petrișor

3.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciiilor publice subordonate. Primar Costache Iulian Petrișor

2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea materialelor privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Comunale Uliești. Primar Costache Iulian Petrișor

1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 din comuna Uliești pentru anul 2017 Primar Costache Iulian Petrișor