HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018
Nr. crt. Hotărâre Data
41. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local in luna octombrie 2018. 30.10.2018
40. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliesti la data de 28.09.2018 + Anexa. 30.10.2018
39. Hotărâre privind modificarea numarului de indemnizații ale persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018. 30.10.2018
38. Hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al indemnizației pentru personalul de intervenție in cazul situațiilor de urgență. 30.10.2018
37. Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.31/31.08.2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren situat in intravilanul satului Uliesti, comuna Uliesti judetul Dâmbovița, în suprafața de 0,21 ha inscris in C.F. nr. 71967 comuna Uliesti. 22.10.2018
36. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Uliești in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Uliesti. 04.10.2018
35. Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 28/13.07.2018 privind aprobarea implementării proiectului "Construire teren de sport cu gazon sintetic in comuna Uliesti judetul Dambovita" + ANEXA. 04.10.2018
34. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor technico - economici ai obiectivului de investitii CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL SINTETIC SI IMPREJMUIRE SAT ULlESTI COMUNA ULIESTI JUDETUL DIMBOVITA + ANEXA. 04.10.2018
31. Hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren situat in intravilanul satului Uliesti, comuna Uliesti Județul Dambovita, in suprafața de 0,21 ha inscris in C.F. nr. 72785 comuna Uliesti. 31.08.2018
30. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului in anul 2018. 31.08.2018
29. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești în data de 30.06.2018 + Anexa. 13.07.2018
28. Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "Construire teren de sport cu gazon sintetic" în comuna Uliești județul Dâmbovița. 13.07.2018
27. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna iulie 2018. 13.07.2018
26. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Uliești a terenului în suprafața de 37 mp situat în satul Jugureni, comuna Uliești Județul Dâmbovița. 29.06.2018
25. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de habitat a persoanelor aflate în situațiile prevazute de art. 485 din Codul fiscal + Anexele 1, 2 si 3. 29.06.2018
24. Hotărâre privind aprobarea modificării inventarului domeniului public al Comunei Uliești Județul Dâmbovița. 29.06.2018
23. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2017. 29.06.2018
22. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna Mai 2018. 21.05.2018
21. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a spațiului în suprafața de 20 mp situat în clădirea anexă a Consiliului Local str. Principală nr. 225, comuna Uliești sat. Uliești, pentru Ghișeu Poștal Uliești. 27.04.2018
20. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești la data de 30.03.2018 27.04.2018
19. Hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Local Uliești și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița. 29.03.2018
18. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind normele de gospodărie comunală pe teritoriul comunei Uliești. 29.03.2018
17. Hotărâre privind respingerea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind cofinanțarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ULIEȘTI-ETAPA II, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA". 12.03.2018
16. Hotărâre privind respingerea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ULIEȘTI-ETAPA II, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA" precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia. 12.03.2018
14 - 15. Hotărâre privind proiectul rețelei școlare în comuna Uliești județul Dâmbovița pentru anul școlar 2018 - 2019 + Anexa.

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
15 - 26.02.2018
13. Hotărâre privind aprobarea materialelor privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Comunale Uliești + Anexa. 15.02.2018
10 - 12. Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Uliești" + Anexa.

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 din comuna Uliești pentru anul 2018 + Anexa.

Hotărâre privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității + Anexa
15.02.2018
09. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 + Anexa. 15.02.2018
08. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Uliești la data de 29.12.2017. 31.01.2018
07. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018. 31.01.2018
06. Hotărâre privind aprobarea majorării contribuției de întreținere pentru persoanele internate în Căminul de bătrâni Stavropolia. 31.01.2018
05. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 31.01.2018
04. Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Uliești + Anexa. 31.01.2018
03. Hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului comunei de către primarul localității. 31.01.2018
02. Hotărâre privind stabilirea numărului de indemnizații ale persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018. 31.01.2018
01. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la 29.12.2017. 05.01.2018
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017
Nr. crt. Hotărâre Data
88. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. 20.12.2017
87. Hotărâre privind asocierea comunei Uliești, prin Consiliul Local Uliești, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea realizării documentației "ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL" COMUNA ULIEȘTI. 20.12.2017
86. Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea pășunatului și exploatarea pășunilor proprietatea comunei Uliești". 20.12.2017
85. Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 62/2017 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei comunei Uliești, respectiv Consiliul Local Uliești. 20.12.2017
84. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018 20.12.2017
83. Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Uliești în anul 2018 20.12.2017
82. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești la data de 29.09.2017. 29.11.2017
81. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna noiembrie 2017. 29.11.2017
80. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR", ÎN SAT ULIEȘTI, comuna Uliești, județul Dâmbovița. 10.11.2017
79. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ", ÎN SAT HANU LUI PALĂ, comuna Uliești, județul Dâmbovița. 10.11.2017
78. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA ULIEȘTI", ÎN COMUNA ULIEȘTI, județul Dâmbovița. 10.11.2017
77. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA MĂNĂSTIOARA", ÎN SAT MĂNĂSTIOARA, comuna Uliești, județul Dâmbovița. 10.11.2017
76. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA JUGURENI", ÎN SAT JUGURENI, comuna Uliești, județul Dâmbovița. 10.11.2017
75. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CROITORI", ÎN SAT CROITORI, comuna Uliești, județul Dâmbovița. 10.11.2017
74. Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.68/15.09.2017 privind aprobarea Nomencatorului stradal al Comunei Uliești județul Dâmbovița. 30.10.2017
73. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Uliești județul Dâmbovița. 30.10.2017
72. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Uliești. 30.10.2017
71. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în luna octombrie 2017. 30.10.2017
70. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Uliești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Uliești. 29.09.2017
69. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. 15.09.2017
68. Hotărâre privind aprobarea Nomencatorului stradal al Comunei Uliești județul Dâmbovița + Anexa. 15.09.2017
67. Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a dispensarului sanitar uman, sat Uliești, comuna Uliești județul Dâmbovița nr. 227, proprietatea publică a comunei Uliești, județul Dâmbovița. 31.08.2017
66. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - luna iulie. 28.07.2017
65. Hotărâre privind aprobarea refinfiițării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Uliești. 28.07.2017
64. Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al comunei Uliești a suprafeței de 2064 mp teren intravilan situat în satul Ragu comuna Uliești. 28.07.2017
63. Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului de investiții: "Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Uliești județul Dâmbovița". 28.07.2017
62. Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Uliești. 28.07.2017
61. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar. 28.07.2017
60. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești pentru trimestrul II 2017. 28.07.2017
59. Hotărâre privind aprobarea modificării componenței comisiei economice, buget finanțe, administrareaa domeniului public și privat, agricultura, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din cadrul Consiliului Local Uliești. 28.07.2017
58. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Uliești nr.52/21.12.2016 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 30.06.2017
57. Hotărâre privind aprobarea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor în registrul agricol. 30.06.2017
56. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui CHIRCA PAUL din partea Partidului Național Liberal. 30.06.2017
55. Hotărâre privind constatarea incerații de drept a mandatului de consilier local al d-lui STANCU ADRIAN COSMIN consilier din partea P.N.L. și declararea ca vacant a locului de consilier local din partea P.N.L. 30.06.2017
54. Hotărâre privind aprobarea nominalizării agenților economici din rețeaua comercială a comunei Uliești care vor distribui produse raționalizate către populație în caz de mobilizare sau război. 31.05.2017
53. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016. 31.05.2017
52. Hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență + anexă. 31.05.2017
51. Hotărâre privind aprobarea "Planului de pază al comunei Uliești" și cu Planul de Pază adăugat în fișierul PDF. 28.04.2017
50. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Uliești. 28.04.2017
49. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești la data de 31.03.2017 28.04.2017
48. Hotărâre privind aprobarea majorării contribuției de întreținere pentru persoanele internate în Căminul de bătrâni Stavropolia. 27.03.2017
47. Hotărâre privind stabilirea numărului de indemnizații ale persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017 27.03.2017
46. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 cu anexă. 27.03.2017
45. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 27.03.2017
44. Hotărâre privind aprobarea investiției și accesării fondurilor PNDL pentru finanțarea acestui proiect precum și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția "ÎNFIINȚARE CREȘĂ ÎN COMUNA ULIEȘTI, județul Dâmbovița". 17.03.2017
43. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Uliești județul Dâmbovița" precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia. 08.03.2017
42. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Reabilitare rețea de iluminat public comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
41. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
40. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
39. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Uliești în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
38. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Uliești în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
37. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Croitori în sat Croitori comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
36. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Croitori în sat Croitori comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
35. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Jugureni în sat Jugureni comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
34. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Jugureni în sat Jugureni comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
33. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Asfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
32. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Asfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
31. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare sediu de primărie în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
30. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Modernizare sediu de primărie în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
29. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare școala generală în satul Hanu lui Pală comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
28. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Modernizare școala generală în satul Hanu lui Pală comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
27. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare Grădinița Mănăstioara satul Mănăstioara comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
26. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Modernizare Grădinița Mănăstioara, satul Mănăstioara județul Dâmbovița". 08.03.2017
25. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Cămin Cultural în comuna Uliești". 08.03.2017
24. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Extindere, reabilitare și modernizare Cămin Cultural în comuna Uliești". 08.03.2017
23. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare școala cu clasele I - VIII Croitori, în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
22. Hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții "Modernizare școala cu clasele I - VIII Croitori, în comuna Uliești județul Dâmbovița". 08.03.2017
21. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Asfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
20. Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 43/31.10.2016 privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii unui spațiu în suprafața de 7,70 mp situat lângă Căminul Cultural din comuna Uliești. 06.03.2017
19. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Grădinița cu program normal Jugureni, comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
18. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Cămin Cultural satul Uliești comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
17. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Dispensar Medical satul Uliești comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
16. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
15. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere sediul Primăriei Uliești, comuna Uliești Județul Dâmbovița". 06.03.2017
14. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Consolidare și modernizare clădire în care funcționează școala primară și grădinița cu program normal satul Hanul lui Pală comuna Uliești Județul Dâmbovița". 06.03.2017
13. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea Grădiniței cu program normal satul Mănăstioara comuna Uliești Județul Dâmbovița". 06.03.2017
12. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea Grădiniței cu program normal satul Croitori comuna Uliești Județul Dâmbovița". 06.03.2017
11. Hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea Grădiniței cu program normal satul Uliești, comuna Uliești județul Dâmbovița". 06.03.2017
10. ---- 28.02.2017
9. Hotărâre privind aprobarea materialelor privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Comunale Uliești 28.02.2017
8. Hotărâre privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contrvenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității. 28.02.2017
7. Hotărâre aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 din comuna Uliești pentru anul 2017 28.02.2017
6. Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate. 28.02.2017
5. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești pe trimestrul IV 2016 25.01.2017
4. Hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiție "Modernizare drum comunal Olteni" DC 77 G în comuna Uliești Județul Dâmbovița. 25.01.2017
3. Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 09.01.2017
2. Hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului comunei de către primarul localității. 09.01.2017
1. Hotărâre privind aprobarea acoperirii, din excendentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la 30.12.2016 09.01.2017
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

Nr. crt. Hotărâre Data
37. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești pe trimestrul I 2016 11.04.2016
36. Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 100 mp teren și 100 mp clădire, bunuri aflate în domeniul public al comunei Uliești, satul Stavropolia 11.04.2016
35. Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2016 11.04.2016
34. Hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al indemnizației pentru personalul de intervenție în cazul situațiilor de urgență 11.04.2016
33. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local - partea 2 - 31.03.2016 31.03.2016
32. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 31.03.2016 31.03.2016
31. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local-dezvoltare 31.03.2016
30. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local-funcționare 31.03.2016
29. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Uliești pe trim. I - 2016 31.03.2016
28. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în trimestrul I al anului 2016 03.03.2016
27. Hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al indemnizației pentru personalul de intervenție în cazul situațiilor de urgență 03.03.2016
26. Anexa Nr. 3 LA HCL. nr.11/05.02.2016 05.02.2016
25. Anexa Nr. 2 LA HCL. nr.11/05.02.2016 - partea 2 05.02.2016
24. Anexa Nr. 1 LA HCL. nr.11/05.02.2016 - partea 2 05.02.2016
23. Anexa Nr. 2 LA HCL. nr.11/05.02.2016 05.02.2016
22. Anexa Nr. 1 LA HCL. nr.11/05.02.2016 05.02.2016
21. Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2014 folosit în anul 2015 pentru lucrări de investiții 27.01.2016
20. Hotărâre privind domeniilor și a locurilor în care contrvenienții persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității 27.01.2016
19. Hotărâre privind stabilirea domeniilor și a locurilor în care contrvenienții persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității 27.01.2016
18. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Uliești și activităților finanțate din venituri proprii pentru trimestrul IV ~ 2015 27.01.2016
17. Plan de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor realiza în comuna Uliești pentru repartizarea orelor de muncă ce le revin beneficiarilor de ajutorul social pentru anul 2016 27.01.2016
16. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii nr. 416/2001, din localitatea Uliești pentru anul 2016 27.01.2016
15. Hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 19360 mp teren intravilan neproductiv, înscris în domeniul privat al Comunei Uliești situate în satul Olteni 27.01.2016
14. Hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență în Comuna Uliești 27.01.2016
13. Hotărâre privind aprobarea Structurii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Uliești 27.01.2016
12. Regulament cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Uliești 27.01.2016
11. Plan strategic local în domeniul asistenței sociale 2015 ~ 2020 27.01.2016
10. Codul etic al personalului care oferă servicii sociale 27.01.2016
9. Cartea drepturilor beneficiarilor de servicii de asistență socială 27.01.2016
8. Organigrama aparatului compartimentului de asistență socială 27.01.2016
7. Hotărâre privind aprobarea reorganizării compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Uliești 27.01.2016
6. Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al Comunei Uliești 27.01.2016
5. Hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale contribuabililor înregistrați în evidențele contabile ale comunei Uliești 27.01.2016
4. Contul de execuție al bugetului local 08.01.2016 08.01.2016
3. Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare 08.01.2016 08.01.2016
2. Contul de execuție al bugetului local-funcționare 08.01.2016 08.01.2016
1. Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 2016